Odškodné po úraze: koľko dostanem za svoje zranenia?

Jaro Bernat
personal injury slovakian

Table of Contents

Častá otázka a tiež otázka kladená hneď na začiatku. Keď sa žiada o odškodné v Anglicku a Walese, na túto otázku nie je možné len tak odpovedať. Dôvodov je viac.

BOLESTNÉ (general damages)

Bolestné je len jednou z položiek v rámci balíka odškodného, ktoré dostane zranená osoba. Vypláca sa za samotné zranenie, bolesti, nepríjemnosti spôsobené úrazom. Za veľmi ľahké zranenia prináleží iba niekoľko stoviek libier, za jednoduché zlomeniny bez trvalých následkov niekoľko tisíc, za vážne zranenia s trvalými následkami sa vyplácajú desiatky až stovky tisíc libier.

Advokáti, poisťovne a súdy pri určovaní výšky bolestného v prvom rade prihliadajú na sadzobník Judicial College Guidelines, ktorý je vydávaný každoročne. Nahliadnime do sadzobníka:

Poranenie mozgu – najvážnejšie: £282 010 až £403 990
Poranenie mozgu – stredne vážne: £43 060 až £219 070
Poranenie mozgu – ľahké: £2 210 až £12 770

Poranenia členka (kotník) – najvážnejšie: £50 060 a £69 700
Poranenia členka (kotník) – ľahké, mierne trvalé následky: do £13 740
Poranenia členka (kotník) – ľahké bez následkov: do £7 700
Poranenia členka (kotník) – ľahké bez následkov, doba liečenia do 1 roka: do £5 500

K tomu aby bolo možné zaradiť zranenie do niektorej kategórie, je nutné získať posudok od nezávislého lekára. Ten sa vyjadrí o aký druh zranenia presne šlo, aká bola doba liečenia, či ostanú nejaké následky atď.

Následne sa advokáti opierajú o zbierku zákonov. V tej sú zaznamenané prípady, v ktorých už došlo k vyplateniu odškodného. Prípad môže byť popísaný napríklad takto “Žiadateľ pracoval ako zvárač. Utrpel zlomeninu členka s dobou liečenia do 8 mesiacov. Práceneschopný bol 4 mesiace. Trvalé následky nemá. Súd schválil bolestné v sume £4 500.” Takýto popis umožní všetkých zúčastneným predvídať, že niekto s fyzickým povolaním a s podobným zranením získa plus-mínus £4 500 za rovnaké zranenie.

Často je však určovanie bolestného komplikovanejšie. Posudok nemusí byť jednoznačný alebo ich treba získať viac: 2 až 5 posudkov. Zranenie je nezvyčajné: má napríklad oveľa vážnejší dopad než by sa normálne očakávalo. Zranení bolo viac súčasne. Osoba už v minulosti mala podobne zdravotné problémy a daný úraz problémy zvýraznil.

NÁHRADA MAJETKOVEJ UJMY (special damages)

Okrem bolestného sa najčastejšie vypláca náhrada za ušlú mzdu, cestovné náklady, zdravotné náklady atď. Pri ušlej mzde sa často aplikuje jednoduchá matematika: pred úrazom osoba zarábala priemerne netto £1500 a bola na PN 4 mesiace, kedy dostávala len £400 mesačne. Nie je problém vypočítať, že ušla mzda činí £4 400.

Čo však ak sa úraz stal prvý týždeň v práci a nie je známe, koľko by mzda činila nebyť úrazu, pretože osoba by dostávala platené za nadčasy plus rôzne bonusy? Čo ak osoba pracovala ako živnostník a jej tržby/zisk kolísali z mesiaca na mesiac? Čo ak osoba pracovala “na čierno” a nemá doklady o mzde? Čo ak osoba očakávala zvýšenie platu?

Ešte viac problematické je vypočítať ušlú mzdu v budúcnosti. Predstavme si, že spomínaný zvárač utrpel veľmi vážny úraz členka s trvalými následkami. Musí zmeniť prácu a bude pracovať 20 rokov ako taxikár. Ako zvárač mal zaručený príjem netto £2000 mesačne, no ako taxikár má príjem neistý, kolísavý a pohybuje sa od £1000 do £1500 mesačne. Týmpádom možno kvôli úrazu každoročne stratiť až £12 000 a do dôchodku to bude celkom £240 000 ušlej mzdy. Vyplatí poisťovňa tak vysokú sumu za niečo čo sa ešte nestalo?

ZHRNUTIE

Anglické kompenzačné právo je komplikovaná záležitosť. Je nutné najať právnika, ktorý dokáže prípad dať dokopy po právnej, lekárskej aj matematickej stránke, aby klient získal späť všetky peniaze, o ktoré kvôli úrazu priešiel alebo ešte len prijde v budúcnosti.

Je nutné vyhýbať sa agresívnym advokátskym kanceláriám a právnym zástupcom, ktorí sľubujú hneď od začiatku X tisíc libier. Takéto sľuby svedčia o neserióznosti zástupcu. Vypočítanie a podloženie výšky odškodného je niečo, na čom klient a jeho advokát pracujú spolu niekoľko mesiacov.

Naša kancelária zastupuje klientov, ktorí utrpeli ľahké až veľmi vážne zranenia s trvalými následkami a to od roku 1973 odkedy získala početné ocenenia. Volám sa Jaro Bernat. Som advokát a plne registrovaný člen Advokátskej komory Anglicka a Walesu. Viac ako 10 rokov pôsobím v Advokátskej kancelárii Osbornes Law.

Poradím Vám, aké máte možnosti, ak chcete požiadať o odškodné po pracovnom úraze, dopravnej nehode alebo inom incidente či po pochybení lekárov. Za služby sa platí provízia až po úspešnom doriešení prípadu (“no win no fee”).

Share this article

Contact

Contact us today

For a free initial conversation call 020 7485 8811

Email us Send us an email and we’ll get back to you

  • [utm_campaign_i][/utm_campaign_i]
   [utm_source_i][/utm_source_i]
   [utm_medium_i][/utm_medium_i]
   [utm_term_i][/utm_term_i]
   [utm_content_i][/utm_content_i]
   [gclid_i][/gclid_i]

  NovinkyVIEW ALL

  1. NHS low res - surgeon neg slovak
   1.11.2022

   POCHYBENIE LEKÁRA: CHIRURG POŠKODIL STOVKY PACIENTOV

   Štátna nemocnica Walsall Manor Hospital pozvala takmer 600 pacientov na kontrolné vyšetrenie po tom, ako sa zistilo, že chirurg...

   Read more
  2. Leziune grava la nastere
   29.9.2022

   KOMPENZÁCIA PRE KLIENTKU, KTORÁ PRI PÔRODE...

   Tímu pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti advokátskej spoločnosti Osbornes Law sa nedávno podarilo získať náhradu š...

   Read more
  3. wheelchair
   19.8.2022

   Odškodnenie za úraz na palube lietadla alebo...

   Ak ste sa počas cesty do zahraničia zranili, možno budete mať nárok na odškodnenie. Z č...

   Read more
  4. Man falling on tile near sign
   10.8.2022

   Úraz na dovolenke a kompenzácia

   Ak budete mať to nešťastie a na dovolenke sa zraníte, existuje niekoľko vecí, ktoré musíte spraviť,...

   Read more
  5. road traffic accident
   13.7.2022

   ODŠKODNENIE ZA DOPRAVNÚ NEHODU V EU

   Ako si uplatniť nárok na odškodnenie za dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v rámci Európskej ú...

   Read more
  6. e-scooter
   19.4.2022

   ELEKTRICKÉ KOLOBEŽKY A BICYKLE: SÚ LEGÁLNE? Č...

   Dnes už sú všade, preto ich nie je nutné predstavovať. Prekvapením je, že mnohí ľudia netušia, ako...

   Read more
  7. Warehouse
   24.1.2022

   Odškodné: ako dokázať, že sa úraz...

   Zákony Anglicka a Walesu predpisujú, že svoj nárok a tvrdenia musí dokázať práve zranená osoba (teda ž...

   Read more
  8. 15.6.2021

   ODŠKODNÉ PRE AGENTÚRNYCH A PRÍLEŽ...

   Sú ich práva rovnaké ako práva stálych zamestnancov? Pravidlá na chranu zdravia a bezpečnosti pri prá...

   Read more
  9. 7.6.2021

   Kompenzácia po pracovnom úraze: ako zabezpečiť...

   V tomto právnom systéme bohužiaľ nejde o to, či máte pravdu, ale o to či ju...

   Read more
  10. 12.4.2021

   Nie je právnik, ako právnik. Na...

   Špecializujem sa na vybavovanie odškodného po úraze, dopravnej nehode a pochybení lekárov. Cieľom tohto článku...

   Read more
  11. 12.4.2021

   Odškodňovanie úrazov s katastrofálnymi ná...

   Naša kancelária rieši prípady “malé aj veľké”. Či už ide o niekoľko tisíc...

   Read more
  12. 12.4.2021

   EU Settlement Scheme po Brexite: ZAREGISTROVAL SA KAŽ...

   Vláda krátko po referende v roku 2016 potvrdila, že drastické zmeny pre občanov krajín EÚ v UK...

   Read more
  13. Odškodňovanie úrazov s katastrofálnymi ná...

   Naša kancelária rieši prípady “malé aj veľké”. Či už ide o niekoľko tisíc...

   Read more
  14. 16.2.2021

   Vinník neznámy. Kto vyplatí odškodné...

   Štandardný postup v prípade nehody je taký, že poškodená osoba pošle (väčšinou v zastúpení advoká...

   Read more
  15. 6.8.2020

   Kde vziať peniaze na advokáta?

   Ak chcete požiadať o odškodné po úraze alebo pochybení lekárov, tak peniaze nepotrebujete. Advokáti v Anglicku...

   Read more
  16. 3.7.2020

   Odškodné po úraze pri spracovaní mäsa

   Na našu kanceláriu sa často obracajú pracovníci, ktorí sa zranili pri spracovaní mäsa. Ostré nože...

   Read more
  17. 11.6.2020

   Odškodné po nehode – za podvod do basy

   Žiadateľ bol odsúdený na rok väzenia za to, že podal žiadosť o odškodné založenú na nepravdivý...

   Read more
  18. 2.6.2020

   Úraz na stavbe. Kto Vám pomôže?

   Robotníci na stavbe čelia riziku zranenia každý deň. Práve preto existujú zákony a predpisy, ktoré predpisujú, č...

   Read more
  19. 15.5.2020

   Úrazy na farmách v Anglicku a Walese

   Sezónne práce na britských farmách sa pomaly rozbiehajú. “Pomaly” pretože, ako je známe z...

   Read more
  20. 27.4.2020

   Dopravná nehoda: žiadanie odškodného bude sť...

   Ak vás už postretlo to nešťastie, zranili ste následkom dopravnej nehody a žiadali odškodné, tak s...

   Read more
  21. 16.4.2020

   Úraz na verejnom priestranstve?

   Pod verejným priestranstvom sa v Anglicku a Walese považujú všetky miesta, na ktoré môže vstúpiť...

   Read more
  22. 19.3.2020

   Koronavírus versus naša kancelária

   Chceme vás ubezpečiť, že súčasná krízová situácia v Británii a vo svete nemá dopad...

   Read more
  23. 3.3.2020

   Pracovné úrazy v skladoch a odškodné

   V skladoch Spojeného Kráľovstva pracuje okolo 370 tisíc ľudí. V rokoch 2017-2018 bolo Bezpečnostnému úradu (Health...

   Read more
  24. 3.3.2020

   Elektrobicykle a zákon

   Reč je o “e-bike”. Ak ste sa s pojmom ešte nestretli: ide o viac-menej obyčajný bicykel s elektromotorom...

   Read more

  VIEW ALL