Odškodné po nehode – za podvod do basy

Table of Contents

Žiadateľ bol odsúdený na rok väzenia za to, že podal žiadosť o odškodné založenú na nepravdivých faktoch. Nebol síce prvý, no kvôli okolnostiam sa tento prípad zaradil medzi nezvyčajné. Podotýkam, že to nebol klient našej kancelárie.

Žiadateľ najskôr požiadal poisťovňu Allianz o náhradu škody na svojom aute. Škodu spôsobil vodič vysokozdvižného vozíka pri cúvaní. Allianz škodu nahradil. O 19 mesiacov neskôr rovnaký žiadateľ podal žiadosť o odškodné za zranenia, ktoré utrpel následkom rovnakej nehody. K žiadnym zraneniam však nedošlo, pretože v čase kedy do jeho auta narazil vozík, nakupoval v neďalekej predajni.

Keďže odškodné opäť žiadal od poisťovne Allianz, tá už mala v rukách nejakú dokumentáciu naznacujucu, že mohlo ísť o podvod. Počas prvých telefonátov jasne uvádzal, že nesedel v aute. Poisťovňa sa rýchlo dostala k ďalším dôkazom. Napríklad v zdravotnej dokumentácii nebola zmienka o zraneniach, pričom žiadateľ tvrdil, že u lekára bol viackrát.

Žiadateľ sa rýchlo nároku na odškodné vzdal v nádeji, že búrka prehrmí, no poisťovňa zahájila trestnoprávne konanie na vlastné náklady (pretože polícia sa nezaujímala). Žiadateľ sa bránil tým, že ho na čin nahovorili, keď mu náhodne zavolali z neznámeno čísla. Spýtali sa ho, či mal nehodu. Nahovorili ho, aby požiadal o odškodné za zranenia, aj keď žiadne neutrpel. S výhovorkou na súde nepochodil.

Netreba však mať obavy

V každom právnom spore v Anglicku je jeden víťaz a jeden porazený. Porazený nie je považovaný za podvodníka – skrá

tka nedokázal súd presvedčiť o svojej pravde, o svojich tvrdeniach. Nehrozí trest, ani peňažný postih či straty. O podvod ide vtedy, ak žiadateľ udáva nepravdivé skutočnosti, keď vie, že sú nepravdivé. Poisťovne a súdy v posledných rokoch venujú veľa pozornosti podvodným žiadostiam. Vyhnúť sa problémom je jednoduché: treba hovoriť pravdu a nezvelicovat.

V našej kancelárii k podobnému prípadu nedošlo. Nie je to len otázkou šťastia. Osobne vždy odporúčam klientom snažiť sa o maximálnu čiastku, ale v súlade s pravidlami. Veľmi zriedka sa objaví pokus o “prilepšenie si”. Klientka nenápadne zahrnula do žiadosti faktúry od svojej upratovačky a svojho záhradníka s odôvodnením, že “bez nich by si nebola poradila, keď mala zlomenú ruku.” Nakoniec sa mi však priznala – a to včas – že upratovačku a záhradníka zamestnávala už pred úrazom. Výdavky nijako nesúviseli s úrazom a nemali v žiadosti čo hľadať. Keby boli zahrnuté, za takýto podvod by hrozila aspoň mastná pokuta a automatická prehra. Faktúry sme však vynechali a odškodné však dostala v plnej výške.

 

Share this article