Dopravná nehoda: žiadanie odškodného bude sťažené avšak až od roku 2021

Table of Contents

Ak vás už postretlo to nešťastie, zranili ste následkom dopravnej nehody a žiadali odškodné, tak s najväčšou pravdepodobnosťou riešenie prípadu prebehlo štandardne takto: poverili ste advokáta (alebo agenta v “claims management company”, ktorý rieši jednoduché prípady), ten spracoval žiadosť o odškodné, poslal ju poisťovni vinníka nehody, vyriešil otázku právnej zodpovednosti, vybavil posudkového lekára, vypočítal výšku ušlej mzdy a ďalších strát/výdavkov a potom s poisťovňou vyjednával ohľadom výšky odškodného.

Od apríla 2020 mala britská vláda v pláne zatrhnúť možnosť advokáta poveriť v prípade ľahších zranení pasažierov áut (zmeny by sa nedotkli cyklistov, motocyklistov a chodcov). V pláne bolo prinútiť zranené osoby, aby vec riešili svojpomocne. Navyše by po novom bola drasticky znížená ciatka prislúchajúca za samotné zranenie (bolestné). Napríklad za zranenie krku s dobou liečenia 3 mesiace by prislúchalo len okolo £235, kdežto podľa starých pravidiel by to bolo ako £1500. Poisťovne a vláda vedia, že mnohí sa kvôli takejto čiastke a ešte k tomu bez pomoci právnika nebudú unúvať.

Vláda nedávno oznámila, že rozbehnutie nového systému odkladá aspoň o rok do apríla 2021. Problémy s novým systémom sa ukazovali dlhší čas, no Covid-19 systém odstavil úplne. Politici, úradníci, poisťovne a lekári majú na programe dôležitejšie veci.

Je jasné, že k zmene systému čoskoro dôjde. Poškodené osoby však nateraz ostávajú v ako-takej výhode, keď bude oponentom poisťovňa.

Poisťovne sa už viac ako desaťročie sťažujú, že vyplácajú príliž veľa na odškodnení a následkom toho stúpa cena poistenia, čo je zlé pre poistencov. V minulosti sa však nie raz ukázalo, že aj keď poisťovne na odškodnom ušetrili, cenu poistného neznížili. Ide o zisky. A práve zisky motivujú poisťovne k tomu, aby neustále sťažovali obetiam nehôd možnosti dostať sa k odškodnému.

Share this article