Kde vziať peniaze na advokáta?

Table of Contents

Ak chcete požiadať o odškodné po úraze alebo pochybení lekárov, tak peniaze nepotrebujete.

Advokáti v Anglicku a Walese bežne zastupujú klientov takým spôsobom, že za svoju prácu vyúčtujú len, ak prípad dotiahnu do úspešného konca. Z odškodného si ponechajú províziu alebo odmenu. Takáto dohoda medzi advokátom a klientom sa nazýva “no win no fee” – teda “nevyhráte – neplatíte”.

 

Ako je to s platbou, ak nežiadam odškodné?

My sa venujeme iba problematike odškodného. Často sa však na nás obracajú ľudia s inými problémami, preto sa oplatí zhrnúť, ako to je s platbou v iných právnych oblastiach (aj keď my pomôcť nedokážeme):

– Pracovné právo: väčšinou klient hradí poplatky z vlastného vrecka. V prípade že od zamestnávateľa žiada peňažnú náhradu (a to vo výške tisícov libier), tak advokát môže ponúknuť spoluprácu na báze “nevyhráte-neplatíte.”

– Rodinné právo: ak ide o súkromný rodinný spor (napríklad ohľadom manželstva, majetku alebo detí), tak si strany sporu hradia vlastných advokátov. Výnimočne môže dotáciou prispieť na advokáta štát. Ak zasiahla sociálna služba a hrozí odobratie detí, rodičia detí môžu očakávať štátnu dotáciu (Legal Aid) na svojho advokáta v plnej výške.

– Trestné právo: po zatknutí na policajnej stanici na správny postup dohliada bezplatný advokát. Nepracuje pre štát, ale účtuje štátu. Ďalšie zastupovanie môže ponúknuť rovnaký alebo iný advokát. Či na štátnu dotáciu klient získa nárok, závisí od druhu a závažnosti trestného činu a od peňažnej situácie klienta.

– Bytové právo: ak vznikne spor medzi majiteľom nehnuteľnosti a nájomníkom, nájomník vo väčšine prípadov hradí poplatky svojho advokáta. Mnoho advokátov v tejto právnej oblasti ponúka dohodu typu “nevyhráte-neplatíte”, ak žiadate odškodné za to, že bola nehnuteľnosť v havarijnom stave (anglicky “disrepair”).

– Právny spor súvisiaci so štátnou podporou (“welfare benefits”): vo väčšine prípadov hradí poplatky svojho advokáta klient. Dotáciu (“Legal Aid”) je možné získať len v obmedzených prípadoch, napríklad ak sa klient chystá odvolať voči rozhodnutiu Vyššieho Tribunálu (“Upper Tribunál”).

– Vymáhanie dlhu: takmer vždy si svojho advokáta platí klient. V prípade úspechu je možnosť žiadať náhradu výdavkov od porazenej strany – ak je dlh viac ako £10 000. Ak dlh nie je vyšší ako £10 000, tak si obe strany sporu platia iba vlastných advokátov.

 

Kto ponúka bezplatné právne poradenstvo?

Ak spor spadá do oblasti pracovného práva, oplatí sa kontaktovať poradňu AČAS. V iných prípadoch za pokus stoja poradne Citizens Advice a Law Centre.

Hlavičkou “McKenzie Friends” sa označujú ľudia bez právneho vzdelania, ktorí majú skúsenosti so súdnymi spormi a dokonca s vystupovaním na súdnych pojednávaniach a sú ochotní venovať svoj čas iným ľuďom.

Ani jedna z týchto alternatív síce nie je plnohodnotnou náhradou za advokáta, no niekedy človek inú možnosť nemá.

Share this article