Nie je právnik, ako právnik. Na koho sa obrátiť?

Table of Contents

Špecializujem sa na vybavovanie odškodného po úraze, dopravnej nehode a pochybení lekárov. Cieľom tohto článku je informovať komunitu o tom, prečo sa právnici v Anglicku špecializujú a aké výhody tým klienti získavajú.

Mesačne sa na mňa obráti 70-100 ľudí z česko-slovenskej komunity v Anglicku. Problémy sa vyskytujú rôznorodé. Spadajú do problematiky sociálneho zabezpečenia (benefits), rodinného práva (rozvody, spory o deti a majetok), nájomného práva (problémy s “landlordom” alebo spolobyvajucim), trestného práva (dopravné priestupky a vážnejšie trestné číny), pracovného práva (spor na pracovisku alebo prepustenie z práce).

Nie som schopný poskytnúť odborné rady alebo zastupovanie v týchto prípadoch, pretože sa daným právnym oblastiam nevenujem. Vždy sa však pokúsim danú osobu nasmerovať na iného právnika alebo úrad, ktorý by mohol pomôcť.

Existuje v Anglicku všeobecný právnik?

Väčšina právnikov praktizuje v 1-2 právnych oblastiach. Anglické právo je prehnane komplikované a navyše sa veľmi často mení. Pravidlo ktoré platilo minulý týždeň sa môže bez varovania zmeniť.

Zákony v Anglicku tvorí nielen parlament, ale aj vláda a navyše súdy. Keď niektorý z vyšších súdov (napríklad High Court, Court of Appeal alebo Supreme Court) vynesie rozsudok, všetky súdy na rovnakom a nižšom stupni sa od toho dňa musia riadiť novými pravidlami, ktoré rozsudok zaviedol. Pružnými aktualizáciami orgány reagujú na každodenný život s cieľom priblížiť zákony k realite života.

Aj bez neustálych aktualizácii, sú zákony Anglicka úžasné komplikované. Všeobecný právnik by nedokázal sledovať zmeny.

Prečo zvoliť “Specialist PI firm” pokiaľ ide o odškodnenie úrazu a rôznych incidentov?

V preklade ide o “Špecializovanú kompenzačnú advokátsku kanceláriu”. Mnoho kancelárii ponúka zastupovanie v nespočetných právnych oblastiach. Jeden právnik rieši pracovné právo, zmluvné právo, bytové právo, rodinné právo, imigračné právo a dokonca vybavuje odškodné po úraze. Ak klient poverí takéhoto právnika v súvislosti s nárokom na odškodné, často sa vyskytne niekoľko nenapraviteľných problémov:

1. Právnik bez špecializácie nepozná kompenzačné právo dosť dobre. Keď narazí na tvrdého odporcu, prípad zbytočne prehrá alebo dosiahne slabý výsledok. Keď sa to stane a klient je nespokojný, klient väčšinou nemá možnosť prípad odovzdať inému právnikovi.

2. Právnik bez špecializácie nemá kontakty a často ani financie na to, aby zabezpečil dobrých posudkových lekárov. Aspoň jeden posudok je vždy potrebný k vyčísleniu odškodného. Ortopedický posudok stojí okolo £1000, neurologický £2000, iné posudky aj £3000-£5000. Právnik dá klientovi možnosti takýto posudok uhradiť z vlastného vrecka, čo je pre klienta neprijateľné.

3. Právnik bez špecializácie nemá možnosť prípad svojho klienta poistiť proti prehre. Vystavuje tak klienta riziku, že za istých okolností bude musieť uhradiť trovy odporcu z odškodného.

Share this article