Odškodňovanie úrazov s katastrofálnymi následkami

Table of Contents

Naša kancelária rieši prípady “malé aj veľké”. Či už ide o niekoľko tisíc libier za mierne zranenia s krátkou práceneschopnosťou ALEBO o milióny libier za vážne, trvalé následky, robíme pre klientov úplne maximum. Nasleduje súhrn piatich drastických prípadov, ktoré sú práve v štádiu riešenia. Pracujeme buď na vyčíslení konečnej čiastky, na dokázaní právnej zodpovednosti alebo na oboch aspektoch prípadu súčasne. Ide o najkomplikovanejšie prípady, ktoré sa bežne riešia 3-5 rokov a týchto klientov zastupuje tím našich právnikov plus znalcov z rôznych odvetví medicíny a technológie.

  1. Klient s poranením mozgu: Klient sa prechádzal v londýnskej časti Croydon. Vinník nehody, šofér auta, vysoko prekročil povolenú rýchlosť a do nášho klienta narazil bez brzdenia. Z miesta nehody ušiel. Polícia ho vypátrala a trest si odpykáva vo väzení. Klient je na tom omnoho horšie. Náraz ho katapultoval do výšky, preletel cez plot a narazil do stromu v záhrade vlastného domu, kde žil s dvomi deťmi a priateľkou. Poisťovňa a právny zástupca vinníka nehody popierajú právnu zodpovednosť. Kvôli vážnym zraneniam mozgu bol klient zbavený svojprávnosti. Rodina sa dostala do nepredstaviteľných problémov aj po peňažnej stránke.
  2. Klient po amputácii ruky: klient pracoval na farme. Pri vedení jedného koňa prechádzal okolo druhého koňa. Oba kone boli známe ako agresívne, ale zamestnávateľ ich agresivitu ignoroval. Kone sa navzájom napadli. Klient sa ocitol medzi nimi. Keď sa jeden z koní dotkol elektrického oplotenia farmy, vážne klienta uhryzol. Ruka musela byť chirurgicky amputovaná. Klient je týmto vážne znevýhodnený na trhu práce. Žiada náhradu za všetky straty, ktoré v živote utŕži.
  3. Klient po amputácii nohy: k úrazu došlo aj následkom nešťastnej súhry okolností ale hlave následkom početných zlyhaní zo strany zamestnávateľa a kolegu. Kolega viedol jeden druh vysokozdvižného vozíka (clamp truck) cez uličku skladu. Vidlice mal za sebou a neznížil ich k zemi. Klient viedol iný druh vozíka (PPT truck) a šiel za kolegom. Kolega nečakane a prudko zabrdil. Klient narazil do jednej z vidlíc clamp trucku pred ním. Rozmliaždil si stehno a panvu. Úplná amputácia nohy bola nevyhnutná. Znalecké posudky potvrdili niekoľko vecí: 1. zamestnávateľ neobmedzil rýchlosť vozíkov; 2. Nesprávne zaškolil personál; 3. Kolega pochybil tým, že neznížil vidlice. Klient bude potrebovať okrem iného peniaze na protézu a kúpu prízemného domu plus náhradu ušlej mzdy.
  4. Klient s vážnym, trvalým poškodením členku/kotníka: klient 20 rokov pracoval v stavebnom priemysle, ničomu inému sa pracovne nevenoval. Po trieštivej zlomenine je pohyblivosť v členku tak obmedzená, že na stavbu sa už nevráti. Nebude schopný vykonávať žiadnu fyzickú prácu a pravdepodobnosť, že sa v UK zamestná je minimálna. Vybavujeme peňažnú náhradu za ušlú mzdu v minulosti aj budúcnosti, náhradu za stratu dôchodkových platieb v budúcnosti, doživotné peňažné krytie zdravotných pomôcok, bolestné atď.
  5. Piati klienti-súrodenci obeťami sexuálneho obťažovania: Týchto 5 klientov vlastný otec sexuálne obťažoval a fyzicky týral niekoľko rokov. Zlyhali miestne sociálne služby, keď napriek dôvodným podozreniam a mnohým informáciám odmietli konať a deti neodnali rýchlo. Deti utrpeli trvalú psychickú ujmu a čelia ťažkostiam pri uplatňovaní sa v živote.

Share this article