Úraz na stavbe. Kto Vám pomôže?

Table of Contents

Robotníci na stavbe čelia riziku zranenia každý deň. Práve preto existujú zákony a predpisy, ktoré predpisujú, čo musia zamestnávatelia a stavbyvedúci robiť, aby ochránili zdravie všetkých pracujúcich (či už zamestnancov alebo živnostníkov). Pravidlá predpisujú, že pred zahájením práce musí firma zodpovedná za stavbu vykonať obhliadku objektu, identifikovať riziká, minimalizovať riziká, poskytnúť informácie a školenie robotníkom. Medzi bežne úrazy na stavbách patria pošmyknutia, potknutia, pády z lešenia a pády objektov z výšky.

Riziková skupina robotníkov

Napriek ochrane ktorú zákon poskytuje, existuje veľký počet robotníkov, ktorí patria do rizikovej skupiny, ale ktorí nie sú ochotní žiadať odškodné po úraze. Hovoríme a takzvaných “casual workers” – teda robotníkoch bez zmluvy, ktorí sú živnostníci (self-employed) a sú registrovaní vo vládnej Contruction Industry Scheme.

V UK je približne millión takýchto “self-employed” robotníkov. V skutočnosti nie sú živnostníci, ale zamestnanci. Titul živnostník im pridelil zamestnávateľ (často agentúra), aby ich mohol zamestnávať bez povinnosti odvádzať dane, sociálne platby (national insurance) a tiež aby sa zamestnávateľ zbavil zodpovednosti za úraz, ktorý sa môže robotníkovi prihodiť (to je preto, lebo živnostník by teoreticky mal byť zodpovedný za vlasnú bezpečnosť).

Stavby v Londýne

Takmer 40% robotníkov na londýnskych stavbách je zo zahraničia. Mnohí naši klienti, ktorí sa zranili na stavbách pracovali ako živnostníci, ale napriek tomu sa nám podarilo v takmer každom prípade vymôcť odškodné. Uspeli sme, pretože sme buď dokázali, že v skutočnosti išlo o vzťah zamestnávateľ-zamestnanec alebo že firma bola zodpovedná za bezpečnosť živnostníka, ktorého najala. Ak živnostník utrpí úraz následkom nedbanlivosti zo strany kolegu alebo samotnej firmy, tak aj v takom prípade budeme schopní žiadať odškodné.

Žiadosť o odškodné

Niektorí robotníci nie sú ochotní žiadať odškodné kvôli obávam z prepustenia. V skutočnosti mnohých prepustia, pretože nie sú schopní pracovať – či už žiadajú kompenzáciu alebo nie. Keďže sú klasifikovaní ako živnostníci, nemajú nárok na platbu počas práceneschopnosti (sick pay). Robotníci ktorí sú klasifikovaní ako zamestnanci by po prepustení mohli navyše žiadať odškodné za prepustenie z práce (unfair dismissal), ak by ich zamestnatel prepustil v dobe trvania práceneschopnosti.

Zamestnávateľ je zo zákona povinný uzavrieť poistku proti pracovným úrazom, takže v praxi sa so žiadosťou o odškodné zaoberá a peniaze nakoniec vypláca poisťovňa. Zamestnávatelia to vedia a preto iba veľmi výnimočne potrestajú zamestnancov.

 

Share this article