Odškodné po úraze pri spracovaní mäsa

Table of Contents

Na našu kanceláriu sa často obracajú pracovníci, ktorí sa zranili pri spracovaní mäsa. Ostré nože na pracovisku nie sú jediným rizikovým faktorom. Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú tiež častými dôvodmi úrazov. K úrazom dochádza aj pri dvíhaní a manipulácii s veľkými, ťažkými kusmi mäsa.

Väčšinu takýchto prípadov dotiahneme do úspešného konca. Riziká sú také jasné, že zamestnávateľ aj zamestnanci by im mali venovať plnú pozornosť. K tomu aby žiadateľ o odškodné uspel musí s pomocou advokáta dokázať, že sa nezranil vlastnou vinou. Úrazy najčastejšie spôsobuje:

–                 nepozornosť kolegov: napríklad kolega drží v ruke nôž, urobí náhly pohyb a nešťastne zasiahne niekoho v blízkosti. Za takéto chyby nesie po právnej stránke zodpovednosť zamestnávateľ a jeho poisťovňa.

–                 pochybenie zamestnávateľa: napríklad ak nenavrhne bezpečný pracovný postup (žiada aby jeden pracovník sám dvíhal ťažké kusy mäsa), nezabezpečí pracovisko (na podlahe sa zhromažďuje voda, je klzká), nezaskoli personál (na pracovisku pracujú ľudia bez zaškolenia a ohrozujú iných), nezabezpečí žiadne alebo kvalitné pracovné a ochranné pomôcky (neposkytne puzdrá na nože alebo protišmykovú obuv)

Niekedy zranenej osobe nie je jasné, či si úraz spôsobila sama alebo sa pričinila iná osoba.

Oplatí sa pohovoriť si s advokátom.

Menej časté sú prípady agresivity alebo nebezpečných žartíkov na pracovisku, väčšinu z nich však je možné riešiť tiež. Mali sme prípad, kedy jeden kolega úmyselne pichol druhého do zadku mysliac si, že to bude dobrý žart. Zodpovednosť niesol zamestnávateľ.

Share this article