Úrazy na farmách v Anglicku a Walese

Table of Contents

Sezónne práce na britských farmách sa pomaly rozbiehajú. “Pomaly” pretože, ako je známe z médií, farmárom v tejto sezóne chýba pracovná sila. Tá sem po minulé roky prúdila hlavne z východu Európy. Tohto roku robotníkom, ktorých neodratil Brexit, znemožňuje vycestovanie za prácou pandémia.

Zúfalí farmári ponúkajú prácu miestnym ľuďom – tak Britom ako aj cudzincom. Mnohí záujemcovia však s prácou na farme skúsenosti nemajú a nezvládajú ju. Je vyčerpávajúca a slabo platená. Navyše môže byť nebezpečná a neskúsení pracovníci sú riziku úrazu vystavení viac.

Podľa Bezpečnostného úradu (Health and Safety Executive) sa v roku 2018/19 zranila 14 tisíc pracujúcich. Úmrtí bolo 32. Počet zranení z roka na rok klesá, čo je samozrejme dobrá správa. Počet úmrtí je približne rovnaký.

Väčšinu zranení spôsobujú pošmyknutia a pády, zvieratá, dvíhanie predmetov a kontakt s vozidlom alebo strojom. Mnohým úrazom sa dá vyhnúť. Stávajú sa pretože nie sú dodržané základné pravidlá bezpečnosti pri práci a zdravý rozum.

Ak za úraz môže zamestnávateľ alebo kolega, tak zranená osoba má nárok na odškodné. Zranená osoba musí s pomocou advokáta dokázať, že bol porušený nejaký zákon. Nestačí poukázať na skutočnosť, že k úrazu došlo v práci. Úrazy na farmách patria medzi komplikovanejšie prípady po právnej stránke – nemal by ich riešiť právnik, ktorý sa venuje len dopravným nehodám.

Advokát v prvom rade vyzve zamestnávateľa, aby prijal právnu zodpovednosť za úraz (o výške odškodného by sa vyjednávalo následne). Ak sa zamestnávateľ bráni, musí poskytnúť dokumentáciu týkajúcu sa pracoviská, pracovníkov, školenia, atď. Dokumentácia poskytne čiastočné informácie. Dôležité budú vyjadrenia zranenej osoby a svedkov/kolegov. Niekoľko tipov na zvýšenie šance úspechu:

  • Vyhotoviť fotografie miesta úrazu, náradia či stroja a zranenia
  • U lekára popísať ako k úrazu došlo
  • Získať údaje kolegov vrátane mena a telefónneho čísla
  • Úraz nahlásiť okamžite. Hlásenie o úraze podpísať len v prípade, že popis úrazu sa zhoduje s realitou. Ak nie, hlásenie treba odmietnuť podpísať.
  • Nepodpisovať po úraze žiadnu dokumentáciu okrem hlásenia o úraze “accident report”. Stáva sa, že zamestnávateľ dá podpísať potvrdenie o školení “training” a následne doplní dátum z minulosti. Takto sfalšované potvrdenie o školení použije pri obhajobe.

Share this article