Wypadek na wakacjach lub zagranicą

Contact us

 

Wypadek na wakacjach lub zagranicą

Jeśli podczas pobytu na wakacjach zachorowali bądź ulegli Państwo wypadkowi, istnieje szansa na to, że będzie Wam przysługiwało prawo do odszkodowania. Polski Prawnik w UK zapewnia specjalistyczne porady prawne dotyczące roszczeń z tytułu wypadków za granicą. Podczas składania wniosku o odszkodowanie procedury oraz prawo mogą różnić się w zależności od kraju. Nasze wielojęzyczny zespół ma doświadczenie i wiedzę, potrzebną aby pomóc osobom ubiegającym się o odszkodowanie. Reprezentujemy osoby, które doznały drobnych obrażeń, takich jak złamania, jak również osoby dotknięte poważnymi urazami kręgosłupa, mózgu lub śmiercią.

Sprawy obsługiwane przez nasz zespół specjalistów Osbornes Law obejmują:

  • Wypadki drogowe za granicą
  • Wypadki podczas pracy za granicą
  • Roszczenia z tytułu wypadku na pokładzie samolotu bądź na terenie lotniska
  • Wypadki na pokładzie statku i łodzi
  • Roszczenia z tytułu sportów zimowych
  • Roszczenia z tytułu wypadku na terenie hotelu, restauracji i innych miejsc rekreacyjnych
  • Zaniedbania lekarskie na skutek leczenia lub zabiegu kosmetycznego za granicą

Nasi prawnicy są członkami Stowarzyszenia Prawników ds. Obrażeń Osobistych (APIL) i Europejska Organizacja Prawników ds. Odszkodowawczych (PEOPIL).

Wypadek na wakacjach w Wielkiej Brytanii
Jeśli do wypadku doszło podczas pobytu na wakacjach, będziemy się nim zajmować w taki sam sposób, w jaki zajmujemy się innymi sprawami na terenie UK.

Wakacje zorganizowane, tzw. “package holidays”
W 2010 roku miało miejsce ponad 50 milionów wizyt za granicą z udziałem mieszkańców Wielkiej Brytanii. Nie dziwi zatem fakt, że przy tak dużej liczbie osób podróżujących za granicę każdego roku, nie zawsze wszystko idzie pomyślnie. W przypadku, gdy uczestniczyli Państwo w wypadku za granicą lub doświadczyli problemów zdrowotnych może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży odpowiedzialnego za organizację wycieczki. Jeśli wypadek lub problemy zdrowotne były przynajmniej częściowo związane ze zorganizowanymi wakacjami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że biuro podróży będzie za nie odpowiedzialne.

Typowy pakiet wakacyjny składa się z:

  • przylotu i odlotu z UK do miejsca urlopu
  • transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i odwrotnie
  • zakwaterowania na czas wakacji

W przypadku, gdy obrażenia zostały odniesione podczas korzystania z jednej z powyższych usług, mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży (tour operator).

Roszczenia za wypadki w innych krajach
W przypadku, gdy są Państwo ofiarami wypadku podczas pobytu za granicą na wczasach samodzielnych bądź w przypadku, gdy doznane obrażenia nie były spowodowane winą biura podróży wciąż może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Istnieje wiele przyczyn niezwiązanych z wycieczkami zorganizowanymi, w wyniku których mogą Państwo zostać ranni albo zachorować. W takich okolicznościach roszczenia dochodzi się od osoby obarczonej winą za wypadek bądź chorobę. Jest to proces o wiele trudniejszy niż ten, który jest wykorzystywany podczas ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży. Niemniej jednak wciąż istnieje szansa na otrzymanie rekompensaty za wyrządzoną krzywdę.

Wypadki na pokładzie samolotu lub statku
Jeśli doznaliście Państwo obrażeń ciała podczas:
– lotu samolotem lub statkiem
– wchodzac na poklad samolotu/statku lub opuszczajac poklad samaolotu/statku
istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania za wypadek. Odszkodowanie dochodzone jest w oparciu o Konwencję Montrealską i Ateńską, międzynarodowe prawa transportowe dotyczące przewozu lotniczego i morskiego. Niniejsze konwencje nie są jednak łatwe do zrozumienia, dlatego warto jest skontaktować się z osobą kompetentną. Obie konwencje ściśle określają termin, w którym można wnieść roszczenie. Wynosi on dwa lata.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.