Wypadek w pracy UK

Contact us

 

Wypadki przy pracy

Jeśli przyczyną wypadku było zaniedbanie pracodawcy, wniesienie sprawy o odszkodowanie to nie tylko szansa uzyskania rekompensaty za odniesione obrażenia, ale także odzyskania utraconych zarobków oraz otrzymania gwarancji leczenia, które pomoże nam jak najszybciej powrócić do normalnego trybu życia. Niezależnie od rodzaju wypadku w pracy czy nasilenia doznanego urazu, skontaktuj się z naszymi prawnikami, by sprawdzić, czy masz szansę na otrzymanie odszkodowania. Kontakt z prawnikiem zapewni Ci ochronę oraz pewność, że wszystko przebiega zgodnie z procedurami, a odszkodowanie, jakie otrzymasz, jest najwyższe jak to możliwe. Nasz zespół to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy odznaczają się również talentem negocjatorskim. Wszystko po to, abyś mógł przejść przez cały proces ze spokojem.

Wypadek w pracy – co robić?

Jeśli przydarzył Ci się wypadek w pracy w UK, przede wszystkim należy zacząć od zgłoszenia sprawy pracodawcy oraz zanotowania jej w tzw. Księdze Wypadków (Accident Book). Notatki z tego dnia mogą okazać się bardzo pomocne podczas uzyskiwania odszkodowania od ubezpieczyciela. W razie możliwości, warto także zrobić zdjęcia miejsca wypadku. Jest to zawsze istotny dowód w sprawach odszkodowawczych. Jeśli na przykład wypadek dotyczy poślizgnięcia się na schodach, warto je zfotografować. Można również udokumentować w ten sposób swoje obrażenia. Dodatkowo należy udać się do lekarza rodzinnego (GP) lub szpitala, gdy uraz jest poważny. Informacje, które zostaną zebrane przez lekarzy, będą później przekazanie Twojemu prawnikowi w formie notatek wraz z wynikami badań.

O co mogę się ubiegać?

Po wypadku w Anglii można się ubiegać przede wszystkim o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, czyli wszystkie urazy ciała, w tym głowy, kręgosłupa, zadrapania, złamania i skręcenia. Istotne jest również czy ofiara poniosła szkody psychiczne i po wypadku zaczęła cierpieć na lęki lub depresję. Nie wszywscy wiedzą, że po wypadku poszkodowanemu przysługuje również rekompansata za dochód utracony, zarówno rzeczywisty, jak i potencjalny. Dochód rzeczywisty to taki, który poszkodowany utracił w czasie gdy był niezdolny do pracy. Dochód potencjalny oblicza się w momencie, gdy poszkodowany nie jest zdolnydo potjęcia tak samo płatnej pracy po wypadku lub w ogóle nie może do niej wrócić. Zadaniem prawników jest wtedy wywalczenie kwoty, która jest równowarta z tą, którą poszkodowany by zarobił, gdyby nie doszło do wypadku. Nasi najlepsi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach i możesz być pewny, że odszkodowanie uzyskane przez nas będzie tak wysokie, jak jest to możliwe.

 

Wypadek na budowie w UK

Wypadek na budowie UK – Szacuje się, że ponad 2,2 mln ludzi pracuje obecnie w brytyjskiej branży budowlanej. Zalicza się ona do najbardziej niebezpiecznych, a wypadki zdarzają się tu codziennie. W związku z tym istnieje szereg przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które pozwalają uniknąć wypadków na budowie. Przepisy te wymagają od pracodawców (oraz innych osób nadzorujących plac budowy), aby ocenili oni wysokość występującego ryzyka. Wymagają też, aby upewnili się, że wszyscy pracownicy zostali prawidłowo przeszkoleni oraz otrzymali właściwy sprzęt i wyposażenie. Do najczęstszych wypadków na budowie zaliczamy poślizgnięcia, potknięcia, upadki z rusztowań oraz urazy spowodowane przez spadające przedmioty.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce pracy i odpowiedni sprzęt odpowiedni do każdego zadania. Twoje miejsce pracy powinno mieć regularną ocenę ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów. Niestety, obrażenia ciała w miejscu pracy są powszechne.

Wypadki obejmują:

Podróże i poślizgi
Uderzaj o obiekt, taki jak drabiny lub półki
Upadł z wysokości
Wypadki z udziałem maszyn
Oparzenia, wypadki – poparzenia
Zmiażdżenie obrażeń
Ofiary śmiertelne Inny
Istnieje szeroka gama roszczeń z tytułu obrażeń ciała związanych z pracą, od wypadków na budowie po powtarzające się urazy, narażenie na działanie azbestu i szereg urazów związanych z biurem. Pracodawca ma obowiązek ocenić ryzyko szkód w swojej pracy i podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zminimalizować to ryzyko.

Jeśli oceny nie zostaną przeprowadzone lub są nieodpowiednie, pracodawca będzie zazwyczaj odpowiedzialny za wszelkie wypadki. Istnieje teraz wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ale wielu pracodawców pozostaje nieświadomych niebezpieczeństw związanych z miejscem pracy lub obowiązków, które są im winni, aby chronić swoich pracowników i innych.

Przykłady niedawnych roszczeń z tytułu obrażeń ciała związanych z pracą, którymi zajmował się dział ds. Obrażeń w Osbornes:

Budowniczy cierpiący na reakcję psychologiczną po zranieniu igłą z odrzuconej strzykawki. Pracodawcy nie podjęli działań zapobiegających korzystaniu z witryny przez użytkowników narkotyków. Roszczenie rozliczone za 20 000 GBP.

Robotnik cierpiał na oparzenia kostki, gdy ciekły azot wyciekł z rury, nad którą pracował. Wymagana chirurgia plastyczna. Roszczenie rozliczone za 100 000 GBP. 60-letni mechanik potknął się o kabel z maszyny do szycia, doznając kontuzji pleców. Odzyskano 70 000 £ odszkodowania.

Kierowca pociągu przeżył traumę po tym, jak był świadkiem samobójstwa, ale nie był konsultowany przez pracodawcę i doznał poważnej reakcji psychiatrycznej. Roszczenie zasądzone w drzwiach sądu za 50 000 GBP. Pracownik banku doznał stresu po zastraszeniu ze strony przełożonego. Roszczenie rozliczone za 40 000 GBP.

Samozatrudnienie

Pracownicy, którzy są najczęściej wystawieni na niebezpieczeństwo, są zazwyczaj pracownikami sezonowymi, zarejestrowanymi na zasadach osoby samozatrudnionej w obrębie Government’s Construction Industry Scheme. W Wielkiej Brytanii jest około miliona pracowników sezonowych posiadających status samozatrudnienia (self-employed). Większość z nich jednak pracuje na takiej samej zasadach, jak te zawarte w standardowej umowie o pracę. Status ten jest często tylko narzędziem do tego, aby móc pracować (często przez agencje pośrednictwa pracy) bez obowiązku płacenia za składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie pracownik posiada ograniczone prawa w zakresie ochrony bezpieczeństwa.

Przy ustalaniu, czy osoba jest samozatrudniona czy też jest pracownikiem, decydujące znaczenie mają ogólne zasady pracy, a nie rodzaj umowy. W wielu wypadkach, nawet jeśli osoby są oficjalnie samozatrudnione, będą traktowane tak samo w sprawach odszkodowawczych, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez firmę. W tej sytuacji będą obowiązywały wszystkie ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Self-employed, a odszkodowanie

Pomimo tego, że wielu z naszych klientów będących ofiarami wypadków w pracy pracuje na zasadzie samozatrudnienia, udaje nam się uzyskać odszkodowanie prawie dla każdego z nich. W większości przypadków jesteśmy w stanie udowodnić, że relacja pomiędzy naszym klientem, a zleceniodawcą jest w rzeczywistości taką samą relacją, jaka łączy pracodawcę i pracownika. Co więcej, potrafimy dowieść, że w każdej sytuacji zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa osobom pracującym na własny rachunek. Jeśli taka osoba dozna obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony innego pracownika lub firmy, nadal będzie ona uprawniona do rozpoczęcia procedury o uzyskanie odszkodowania.

Zwolnienie z pracy po wypadku

Pracownicy budowy niechętnie ubiegają się o odszkodowanie za wypadek w pracy, ponieważ obawiają się utraty swojego stanowiska. W rzeczywistości jednak większość z nich nie ma dalszej możliwości pracy, ze względu na odniesione podczas wypadku obrażenia. Często nie pozwala się im na kontynuację wcześniej wykonywanych zadań. Nie pomaga im również ich status samozatrudnienia, który uniemożliwia pójście na płatne zwolnienie lekarskie, bądź uzyskanie zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji pracownik również może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy, gdy wynika ono z faktu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Upadek z rusztowania

Praca na rusztowaniach wiąże się z ogromnym ryzykiem odniesienia obrażeń ciała. Dlatego należy przestrzegać ścisłych przepisów ustawowych dotyczących tego, jak praca powinna być wykonywana oraz nadzorowana. Tylko doświadczeni i wykwalifikowani monterzy powinni montować oraz demować rusztowania, oraz tylko monterzy powinni pracować na wysokościach. Branża ta charakteryzuje się jednak istnieniem wielu małych, prywatnych przedsiębiorstw, często zatrudniających niewykwalifikowanych bądź niewłaściwie przeszkolonych pracowników do wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych zadań.  Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań w sytuacjach, podczas których pracownicy spadli z rusztowania, ponieważ ktoś inny popełnił błąd. Na przykład gdy część desek pomostu roboczego nie została właściwie oparta i zabezpieczona, usunięto słup wraz z nawiasem w celu uzyskania dostępu do innej części budynku bądź też niewłaściwie zaplanowano demontaż, wskutek czego nie zamknięto pomostu stanowiącego zagrożenie.

Odniesione obrażenia

Najbardziej powszechnymi wypadkami na rusztowaniach są upadki z wysokości lub urazy odniesionbe na skutek spadających przedmiotów. Te pierwsze są szczególnie niebezpieczne, ponieważ związane są z ciężkimi obrażeniami ciała, czasem powodującymi urazy kręgosłupa lub nawet śmierć.

Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Większość spraw roszczeniowych za wypadki na rusztowaniach kończy się powodzeniem, gdyż prawo zezwala na wystosowanie roszczenia przeciwko jakiejkolwiek osobie lub stronie odpowiedzialnej za rusztowanie, pod warunkiem, że istnieje możliwość ustalenia i udowodnienia winy. W związku z powyższym, jesteśmy w stanie udowodnić, że:

  • nie zauważono usterki w konstrukcji
  • współpracownik popełnił błąd podczas ustawiania części rusztowania
  • główny wykonawca nie sprawdził dokładnie, czy podczas demontażu rusztowanie było bezpieczne

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków w pracy. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia oraz szkolenia. W przypadku, gdy nie są zapewnione kaski ochronne oraz pasy bezpieczeństwa, pracownik, który uległ wypadkowi, ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, w których zwykli robotnicy wykonują prace, i które powinny być wyłącznie wykonywane przez wyszkolonych monterów rusztowań. Szkolenia mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy. W przypadku, gdy monter rusztowań nie odbył odpowiedniego szkolenia określonego przez Construction Industry Scaffolders Record Scheme, nie powinien być dopuszczony do wykonywania takiej pracy. Jak można się spodziewać, pracownicy ci są znacznie częściej narażeni na ryzyko wypadku, często poważnego w skutkach i kończącego się rozległymi obrażeniami.

Procedura o uzyskanie odszkodowania

Dochodzenia w sprawach wypadków na rusztowaniach są bardzo szczegółowe i często wymagają udziału głównego wykonawcy. Czasami potrzebny jest także udział specjalisty ds. BHP, który ma prawo do wniesienia oskarżenia przeciwko jednostkom odpowiedzialnym za wypadek. Kancelaria Osbornes ma możliwość wglądu w dokumentację dotyczącą wykonywanej pracy, wypadku oraz dotychczasowego dochodzenia, a także prawo do przeprowadzenia własnego dochodzenia w celu dotarcia do sedna sprawy i uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, kto spowodował wypadek.

W większość prowadzonych przez nas spraw kończy się powodzeniem, a nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.

 

Wypadek w pracy uk