Proces dochodzenia roszczeń

Contact us

 

Prawnicy od wypadków

Jaki jest proces dochodzenia roszczeń jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku. Prawdopodobnie potrzebujesz pomocy w powrocie do swojego dawnego życia, abyś mógł skupić się na tych jego częściach, które naprawdę mają znaczenie. Oznacza to pomoc prawników zajmujących się urazami ciała, którym można zaufać; pomoc tych, którzy rozumieją Twoje potrzeby i mają odpowiednie umiejętności, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla Ciebie i Twojej rodziny.

Bez względu na to, jak ciężkie były Twoje obrażenia, nasi prawnicy z pewnością Ci pomogą. Nasza praca polega na wygrywaniu spraw i uzyskiwaniu maksymalnego odszkodowania. Sposób, w jaki się do tego zabieramy i caly proces dochodzenia roszczeń, jest zawsze indywidualnie dostosowany do Ciebie, ponieważ dotyczy on również dopasowania odpowiedniego leczenia, rehabilitacji oraz zebrania dowodów we właściwym czasie w trakcie Twojego powrotu do zdrowia. Chodzi o to, byś był poinformowany o wszystkim, co dzieje się w Twoim procesie, ale żeby nie zdominował on w Twojego życia prywatnego. Nasi wielokrotnie nagradzani prawnicy, specjalizujący się w obrażeniach ciała, pomagają również w przypadkach bardzo ciężkich obrażeń. Możemy działać w pełnym zakresie roszczeń z tego tytułu: od względnie drobnych urazów tkanek miękkich po obrażenia zmieniające życie, takie jak paraplegia, uszkodzenie mózgu, amputacja kończyny lub wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Chociaż charakter wypadku jest czasem zmieniający życie, staramy się, aby proces uzyskiwania odszkodowania był jak najprostszy i możliwie bezstresowy. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni prawnicy, zajmujący się wypadkami, zawsze dbają o Twój interes.

Czy należy mi się odszkodowanie?

Sprawy z tytułu zaniedbań medycznych: jeśli doświadczyłeś zaniedbania medycznego szpitalu publicznym, to podmiotem odpowiedzialnym jest NHS.

Jeśli leczenie, z którego nie jesteś zadowolony, zostało przeprowadzone placówce prywatnej, możesz założyć sprawę przeciw konsultantowi lub szpitalowi.

Zasadniczo możesz ubiegać się o odszkodowanie wtedy, gdy ktoś inny ponosi winę za Twoje obrażenia.

Praktycznie wszystkie sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego rozstrzyga się bez udziału sądu. Jednak osoba, przeciwko której wnosisz roszczenie, jest nadal określana jako pozwany i zawsze należy rozważyć, co zdecyduje sędzia, jeśli Twoja sprawa trafi do sądu.

Pierwszym zadaniem jest uzyskanie środków finansowych na rozpatrzenie sprawy. Oferujemy tzw. Umowę o Warunkową Opłatę („nie wygrywasz- nie płacisz”) oraz ubezpieczenie (After The Event- ATE) z odroczoną składką (płatną na końcu sprawy i jedynie, gdy ją wygramy) w celu ochrony przed wszelkimi niekorzystnymi kosztami.

Dokumentacja medyczna

Po dopełnieniu formalności będziemy ubiegać się o wszystkie istotne dokumenty medyczne. Natychmiast po ich otrzymaniu nasi prawnicy dokładnie się z nimi zapoznają. Stephanie Prior, która była kiedyś pielęgniarką, obecnie jest partnerem w Osbornes, potrafi z łatwością analizować dokumentację medyczną.

Raporty medyczne

Następnie zostanie powołany odpowiedni ekspert medyczny, a po zapoznaniu się z dokumentacją, przekaże wskazówki w sprawie opieki i wsparcia, jakie powinno zostać wprowadzone.

Jeśli raport potwierdzi, że opieka była poniżej wymaganego standardu, ekspert zostanie również poinstruowany, aby skomentować przyczynę, tj. czy opieka poniżej wymaganego standardu spowodowała obrażenia. Często wymagane jest kilka raportów dotyczących kwestii związanych z naruszeniem obowiązków i związku przyczynowego w zależności od złożoności sprawy.

Pozew

Po otrzymaniu wszystkich dowodów zostanie sporządzony pozew dla potencjalnego pozwanego. Zostaną w nim przedstawione fakty dotyczące Twojej sprawy, powody, dla których zarzucamy zaniedbanie, oraz jego przyczyny. W pozwie zostanie również podane jak najwięcej informacji w związku z potencjalną wartością odszkodowania.

List z odpowiedzią

Oskarżeni mają 4 miesiące na doręczenie pisma z odpowiedzią.

Pozwany może przyznać się do odpowiedzialności. Jeśli tak się stanie, do wyceny wartości odszkodowania mogą być wymagane dodatkowe dowody medyczne.

Pozwany może również zanegować odpowiedzialność. W takiej sytuacji pozew zostanie przekazany do naszego eksperta w celu rozpatrzenia. Zostanie również zorganizowane spotkanie adwokatem, by omówić kolejne etapy sprawy.

Jak możemy pomóc?

Nasz prawnik zajmujący się odszkodowaniami może udzielić porady w sprawie zaniedbań medycznych. Oferujemy również bezpłatną konsultację w celu oceny okoliczności Twojej sprawy i pomoc w zrozumieniu, czy należy Ci się odszkodowanie.

Prawnik może również udzielić Ci informacji dotyczących opieki, grup wsparcia, usług poradnictwa społecznego oraz finansów.

Jak sfinansować swoje roszczenia?

Sprawy związane z nadużyciami wobec dzieci mogą być finansowane z:

  • Umowa o Warunkową Opłatę (nie wygrywasz, nie płaisz)
  • Ubezpieczenie przed wypadkiem (Before The Event- BTE)

Oferujemy Umowę o Warunkową Opłatę (nie wygrywasz, nie płacisz) oraz obezpieczenie sprawy  (After The Event- ATE) z odroczoną składką (płatną na końcu wygranej sprawy) w celu ochrony przed kosztami od strony przeciwnej.

Korzystamy z umowy zatwierdzonej przez The Law Society

Nasza gwarancja

Gwarantujemy, że nie będziesz musiał nic płacić, jeśli nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania. Jeśli tak się stanie, nie otrzymamy nic.

Jeśli wygramy sprawę, będziesz zobowiązany do pokrycia naszych kosztów, ale gwarantujemy, że nie przekroczą one 25% przyznanego Ci odszkodowania, w tym składki ubezpieczeniowej ATE.

Gwarancje te obowiązują wtedy, gdy postępujesz zgodnie z naszymi poradami, nie wprowadzasz nas w błąd i sprawa ma uzasadnione szanse powodzenia.

Odliczenie kosztów od odszkodowania

Odliczenie kosztów od odszkodowania obejmuje dwa elementy:

  1. „Opłata za wygraną”, by zapewnić nam odzyskanie pokrytych kosztów (nie przekroczy ona 25% Twojego odszkodowania)
  2. Składka na ubezpieczenie od kosztów i wydatków drugiej strony.

Opłata za wygraną to procentowy zysk w stosunku do poniesionych przez nas opłat. Wysokość opłaty za wygraną zależy od tego, jak ryzykowna jest Twoja sprawa. Im bardziej ryzykowna, tym wyższy procentowy wzrost naszych normalnych opłat.

Ubezpieczenie ATE

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje dwa rodzaje ryzyka:

1. Opłacimy usługi ekspertów i inne wydatki. Jeśli sprawa zostanie wygrana, strona przeciwna pokryje te koszty. Jeśli wydadki nie zostaną odzyskane, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe je pokryje.

2. Jeśli odrzucisz formalną ofertę ugody, a następnie sędzia przyzna Ci taką samą lub mniejszą kwotę, normalną zasadą jest, że koszty drugiej strony muszą zostać pokryte przez pozwanego od dnia, w którym istniała możliwość zaakceptowania oferty. Jeśli jednak doradzimy Ci, byś odrzucił ofertę i skorzystasz z naszej porady, ubezpieczenie pokryje wszystkie koszty drugiej strony.

Pamiętaj, że gwarantujemy, że opłata za wygraną i składka ubezpieczeniowa łącznie nie przekroczą 25% przyznanego Ci odszkodowania.

Jeśli masz ochronę ubezpieczeniową BTE, która zapewnia ochronę przed sprawami o zaniedbanie medyczne w chwili urazu, możemy skontaktować się z Twoim ubezpieczycielem w celu zbadania Twojej szansy na uzyskanie odszkodowania.

Jak możemy pomóc?

Możemy udzielić porady w sprawach nadużyć wobec dzieci, oferujemy bezpłatną konsultację, by ocenić okoliczności Twojej sprawy i porozmawiać o Umowie o Warunkowej Opłacie („No win, no fee”) oraz innych możliwych metodach finansowania.

Możemy również przekazać informacje dotyczące opieki, grup wsparcia, usług doradczych w zakresie opieki społecznej i usług finansowych.

Co się potem dzieje i dalszy proces dochodzenia roszczeń?

Nasze zobowiązanie wobec Ciebie:

Zobowiązujemy się, że:

Będziesz mieć możliwość osobistego spotkania przed rozpoczęciem sprawy.

Spotkanie twarzą w twarz może odbyć się w Twoim domu, w szpitalu lub w naszych biurach, zależnie od Twoich potrzeb.

Twoja sprawa zostanie oceniona przez osobę najwyższego szczebla w firmie, aby zapewnić Ci najlepszą poradę.

Na wstępie poinformujemy Cię, jakie są szanse na wygraną, ile wynosi wstępna wartość odszkodowania i jaki jest plan działania.

Będziemy Cię informować na bieżąco o postępach oraz konsultować się z Tobą w związku ze wszystkimi decyzjami dotyczącymi Twojej sprawy.

Zajmiemy się Twoją sprawą na zasadach „Nie wygrywasz, nie płacisz”

Upewnimy się, że prawnik prowadzący Twoją sprawę jest dostępny pod bezpośrednim numerem telefonu i osobistym adresem e-mailowym w celu omówienia postępów w sprawie.

Wyznaczymy przełożonego (Supervisora) dla Twojego prawnika i poinformujemy Cię kto to. Doradzimy, czy możesz złożyć wniosek o odszkodowanie.

Co powinieneś zrobić dalej?

Aby porozmawiać z nami poufnie na temat odszkodowania, zadzwoń do nas pod numer 020 7482 8437.

Możesz również wypełnić nasz internetowy formularz zapytania, a my oddzwonimy. Przy ocenie sprawy pomocne jest dostarczenie nam jak największej ilości informacji, włącznie z ewentualnymi formalnymi zażaleniami złożonymi na policję lub do innych instytucji. Będziemy wtedy mogli doradzić, czy należy Ci się odszkodowanie.

Jak długo potrwa moja sprawa?

Bardzo trudno jest dokładnie powiedzieć, jak długo roszczenie o odszkodowanie zajmie od początku do końca. Zależy to od charakteru i złożoności sprawy, czasu potrzebnego na uzyskanie wszystkich dowodów (dokumentacja medyczna, zeznania świadków, raporty medyczne itp.) oraz od stanowiska pozwanego. NHS zwykle odpowiada przed NHSLA, organem zarządzającym NHS Trust. Wiele zależeć będzie od postawy NHSLA i/lub NHS Trust.

Jeżeli konieczne jest postępowanie sądowe, musi się ono rozpocząć nie później niż 3 lata od daty wypadku lub 3 lata od daty, w której dowiedziałeś się, że leczenie/opieka, którą otrzymałeś, były poniżej wymaganego standardu. Może to mieć miejsce w późniejszym terminie, tj. kiedy skonsultujesz się z innym specjalistą, a on zdiagnozuje uraz i wyjaśni jego przyczynę oraz potwierdzi, że jest on związany z wcześniejszą opieką medyczną, którą otrzymałeś.

Proces dochodzenia roszczeń po wypadku?

Nasi specjaliści znają wszystkie zasady, aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze i szybsze, możemy bowiem samodzielnie złożyć pozew i bronić swoich praw w postępowaniu cywilnym.

Jakie odszkodowanie otrzymam?

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia, które są nazywane odszkodowaniami ogólnymi, a także o wszelkie straty finansowe spowodowane przez zaniedbanie medyczne, czyli tzw. szkody specjalne.

Szkody ogólne

Wysokość ogólnych szkód będzie zależeć od stopnia urazu, jego wpływu na Ciebie i czasu, którego będziesz potrzebować, by powrócić do zdrowia. Zorganizujemy wizytę u niezależnego eksperta, który wystawi raport medyczny w związku z urazem i jego skutkami.

Taki raport jest potrzebny, by wykazać pełny wpływ obrażeń na Twoje życie. Dzięki niemu będziemy mogli obliczyć wysokość odszkodowania. Z raportem wycena kwoty będzie dokładniejsza.

Szkody specjalne

Wysokość szkód specjalnych będzie zależeć od wydatków poniesionych w wyniku obrażeń, takich jak koszty podróży, opłaty za lekarstwa, wartość opieki zapewnianej przez krewnych/znajomych, wszelkie opłaty medyczne, utrata zarobków i uszkodzenie mienia. Warto zachować rachunki za poniesione wydatki, ponieważ ułatwi to udowodnienie Twoich strat.

Można ubiegać się o straty przeszłe i przyszłe, ale opłata za wygraną w wysokości 25% zostanie odliczona jedynie od strat przeszłych. Odszkodowanie za straty przyszłe otrzymasz w całości.

Jeśli częściowo ponosisz winę za obrażenia, odszkodowanie może zostać zmniejszone. Zdarza się to jednak rzadko w przypadkach zaniedbań medycznych.

Czasami sprawa zostaje zakwestionowania. Pozwany wtedy oferuje obniżone odszkodowanie jako kompromis i proponuje zawarcie ugody. W takim przypadku doradzimy Ci, czy obniżona kwota powinna zostać zaakceptowana, czy też Twoja sprawa powinna zostać skierowana do sądu, by walczyć o wyższe odszkodowanie.

Świadczenia socjalne

Oskarżony ma obowiązek zwrócić pańswtu wszelkie świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, które otrzymałeś w wyniku odniesionej szkody do dnia przyznania odszkodowania.

Oskarżony może potrącić je z odszkodowania. Na przykład, jeśli ubiegałeś się o świadczenia socjalne, ponieważ nie byłeś w stanie pracować z powodu obrażeń, w Twoim imieniu zostanie złożony wniosek o utratę zarobków, a wszelkie świadczenia wypłacone dotychczas przez państwo zostaną zwrócone w Twoim imieniu przez pozwanego. Ty natomiast otrzymasz odszkodowanie za utratę zarobków.

Jak możemy pomóc?

Możemy udzielić Ci porady oraz pomocy, której potrzebujesz, przez cały okres trwania sprawy. Jeśli pozwany przyzna się do odpowiedzialności, możemy wystąpić o tymczasową wypłatę części odszkodowania w Twoim imieniu. Pomożemy Ci również w uzyskaniu pokwitowań/dowodów wydatków związanych z urazem.

Uzyskaj ocenę BEZ ZOBOWIĄZAŃ od naszych prawników od odszkodowań w Londynie

Każda sprawa dotycząca obrażeń ciała jest inna, dlatego musimy porozmawiać z Tobą bezpośrednio, aby dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło oraz w jaki sposób możemy pomóc Ci ruszyć do przodu w sprawie Twojego odszkodowania i jaki będzie proces dochodzenia roszczeń.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację, a my wyjaśnimy Ci cały proces i odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.