Wypadek W Pracy UK

Działanie oparte na wieloletnim doświadczeniu

Wypadek w pracy UK i prawa pracownika. Pracodawcy mają obowiązek dbać o swoich pracowników, bez względu na to, jak mała jest ich firma. W miejscu pracy musi być zapewnione bezpieczeństwo. Potencjalne zagrożenia powinny być eliminowane lub przynajmniej w miarę możliwości ograniczane, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy.

Podstawowym prawem brytyjskim regulującym bezpieczeństwo i higienę pracy jest ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive) publikuje również inne przepisy, które są mniej ogólne i bardziej dopasowane do poszczególnych branży.

Jednak żaden system nie jest doskonały, co oznacza, że wypadki przy pracy nadal się zdarzają. Urazy wynikają z wielu przyczyn, w tym poślizgnięć i potknięć lub na skutek uderzenia lub upadku z wysokości.

Contact us today

For a free initial conversation call 020 7485 8811

Email us Send us an email and we’ll get back to you