Rozwód

Aby otrzymać rozwód musisz być w stanie udowodnić, iż Twoje małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie. Podstawą do rozwodu może być jedna z następujących przyczyn:

  • Twój współmałżonek dopuścił się zdrady
  • Twój współmałżonek zachował się w taki sposób, iż nieracjonalnym byłoby oczekiwać od Ciebie kontynuowania dalszego życia razem
  • Twój współmałżonek porzucił Cię i nie masz z nim żadnego kontaku od co najmniej 2 lat
  • Twój współmałżonek wyraził zgodę na rozwód i dodatkowo nie mieszkacie razem od co najmniej 2 lat. Jeśli nie mieszkacie razem od co najmniej 5 lat, zgoda współmałżonka nie jest konieczna.

Powyższe kryteria odnoszą się także do rozpadu związków osób tej samej płci, z tym wyjątkiem,
iż zdrada nie jest skodyfikowaną podstawą rozwodu.

W sytuacjach, gdy oboje partnerzy zgadzają się na rozwód procedura jest dość szybka i prosta. W sytuacjach, w których istnieją kwestie sporne potrzebna jest pomoc prawnicza.

Często pary wybierają separację sądową jako alternatywę rozwodu. Nie kończy ona małżeństwa, lecz formalizuje separację.

ASPEKT FINANSOWY ROZWODU FINANCES

Przy rozwodzie często pojawia się problem podziału małżeńskich dóbr finansowych. Spory najczęściej dotyczą kwestii przeniesienia najmu lub własności nieruchomości. Często są to też kwestie związane z ogłoszeniem bankructwa, domniemania ukrycia majątku poza granicami kraju, nieruchomościami zagranicznymi etc.

Sąd może wydać wyrok nakazujący jednemu z małżonków utrzymywanie drugiego, może też nakazać wypłatę jednorazowej sumy pieniężnej lub orzec odnośnie nieruchomości czy też
emerytury.Warto również wiedzieć, iż sąd jest w stanie wydać szereg innych postanowień takich jak zamrożenie aktywów czy też orzeczenie sądu nakazujące firmie wyjawienie pewnych
informacji. Istotną kwestią, w której sąd zazwyczajnie orzeka przy rozwodzie są alimenty. Tego typu sprawy są z reguły regulowane przez Child Maintenance Service (CMS).

Decydując o podziale majątku sąd bierze pod uwagę czynniki takie jak:

potrzeby finansowe i inne dzieci
długość trwania małżeństwa
aktualne i przyszłe możliwości zarobkowe oraz potrzeby finansowe każdej ze stron
wkład (finansowy i inny) każdego z małżonków w związek małżeński

Legal Aid Agency to instytucja do spraw bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli nie stać Cię na prawnika możliwe, że przysługuje Ci dofinansowanie z Legal Aid Agency.