Wypadki Na Terenie Europy

Barbara Wojno
road traffic accident

Table of Contents

PILNA POMOC! ZADZWOŃ

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku drogowym na terenie Unii Europejskiej?

Jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym na terenie państwa Unii Europejskiej, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia z tytułu obrażeń ciała i uszkodzenia pojazdu. 

Prowadzenie pojazdu jest stosunkowo bezpieczne w większości krajów UE, ale ja wiadomo, wypadki się zdarzają, dlatego istnieją przepisy, na podstawie których możesz uzyskać odszkodowanie, do którego masz prawo.

Co mam zrobić, jeśli miałem wypadek drogowy na terenie Unii Europejskiej?

Jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym na terenie UE, zadzwoń na policję i poproś o kopię raportu lub numer referencyjny. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć co mówi funkcjonariusz, poproś o tłumacza. Dodaktowo, powinieneś zwrócić się o pomoc medyczną (jeśli jest taka potrzeba).

Wypełnij Europejskie Oświadczenie o Wypadku (EAS), jeśli je posiadasz. Twoja firma ubezpieczeniowa powinna wcześniej przekazać ten formularz lub możesz go otrzymać na miejscu wypadku. Omawiany dokument ma różne nazwy (w zależności od kraju), np. Constat Amiable we Francji i DAA w Hiszpanii.

EAS to standardowy formularz, w którym przedstawia się fakty związane z wypadkiem, po to, aby pomóc w roszczeniach ubezpieczeniowych. Możesz go użyć do zarejestrowania daty i miejsca wypadku, numerów rejestracyjnych pojazdów, danych kontaktowych kierowców oraz Twojej wersji wydarzeń. Podpisz EAS tylko wtedy, gdy masz pewność, że rozumiesz sytuację. Upewnij się, że otrzymasz kopię.

Niezależnie od tego, czy masz EAS, czy nie, warto podjąć kilka czynności:

• Zrób dokładną notatkę o tym, co się wydarzyło

• Uzyskaj zdjęcia miejsca zdarzenia (tablice rejestracyjne, uszkodzenia pojazdu, obrażenia, zdjęcia drogi i warunków jazdy)

• Wymień detale ubezpieczenia z innym kierowcą

• Uzyskaj nazwiska i dane kontaktowe świadków

• Nie przyjmuj odpowiedzialności, ponieważ może to unieważnić Twoje ubezpieczenie i zaszkodzić roszczeniu z tytułu obrażeń ciała

Czy muszę zgłosić incydent mojemu ubezpieczycielowi?

Tak, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Niektóre zasady mają limit czasowy na zgłaszanie incydentów, nawet jeśli zgłaszasz je „tylko w celach informacyjnych” i nie chcesz wnosić roszczenia.

Jeśli prowadziłeś wypożyczony samochód, jak najszybciej skontaktuj się z wypożyczalnią. Wypożyczalnie mają własne procedury postępowania z firmami ubezpieczeniowymi i innymi osobami biorącymi udział w wypadku. Po powrocie do domu wyślij do firmy pełny raport z incydentu.

Jakie prawo ma zastosowanie do wypadków drogowych na terenie Unii Europejskiej?

Wszystko zależy od tego, jak zarezerwowałeś wakacje. Jeśli wypadek wydarzył się, gdy podróżowałeś wynajętym samochodem, który był częścią pakietu wakacyjnego, a wypadek nie był z Twojej winy, możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko organizatorowi wycieczki zgodnie z Regulaminem podróży zorganizowanych, wakacji i wycieczek zorganizowanych 1992.

Załącznik nr 10 oznacza to, że możesz złożyć wniosek w sądach w Anglii i Walii, nawet jeśli wypadek miał miejsce w UE.

W przypadku samodzielnej rezerwacji wynajmu samochodu lub podróżowania własnym samochodem obowiązują inne zasady. Nadal możesz mieć prawo do roszczenia z tytułu obrażeń ciała w Anglii i Walii, niezależnie od narodowości drugiego kierowcy lub miejsca wypadku. Mimo to, Twoje roszczenie będzie podlegać prawu kraju, w którym zdarzył się wypadek. Czasami może być korzystne złożenie wniosku za granicą.

Wypadki za granicą mogą być skomplikowane, dlatego ważne jest, aby uzyskać pomoc od doświadczonego prawnika ds. obrażeń ciała, aby zapewnić skuteczne rozpatrzenie roszczenia od samego początku.

Przeciwko komu mogę wystąpić z roszczeniem?

Roszczenie będzie skierowane przeciwko osobie, której działanie lub zaniedbanie spowodowało wypadek. Będzie to zależeć od okoliczności, ale może obejmować:

• Organizatora wycieczki, w przypadku wypadków drogowych, które miały miejsce w ramach wakacji zorganizowanych

• Drugiego kierowcę i jego ubezpieczyciela w przypadku kolizji, w których wina leży po stronie drugiego kierowcy

• Organu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg, w sytaucji, gdzie wypadek był spowodowany stanem dróg

Co by było, gdyby ktoś we mnie uderzył i uciekł z miejsca zdarzenia?

Jako ofiara nieubezpieczonego kierowcy lub potrącenia, możesz ubiegać się o odszkodowanie za pośrednictwem zagranicznego odpowiednika Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Twój prawnik zbada, czy możesz wnieść roszczenie.

Roszczenia należy składać w kraju UE, w którym miałeś wypadek. Prawo tego kraju określa  wysokość odszkodowania.

Jak złożyć roszczenie z tytułu wypadku samochodowego w Europie?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie porady prawnej u prawnika, który ma doświadczenie w europejskich roszczeniach z tytułu wypadków drogowych. Zrób to jak najszybciej po powrocie do domu. Twoje roszczenie może mieć inny termin niż w Wielkiej Brytanii, więc bardzo ważne jest, aby działać szybko.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek drogowy w UE tylko wtedy, gdy możesz udowodnić, że to nie Ty ponosisz winę. Może być to skomplikowane. Często ubezpieczyciele drugiego kierowcy będą starać się udowodnić, że ponosisz całkowitą lub częściową odpowiedzialność za wypadek, ponieważ nie rozumiesz przepisów drogowych obowiązujących w danym kraju.

Jako wyspecjalizowani prawnicy zajmujący się wypadkami drogowymi w UE, możemy przeanalizować Twoją sprawę i poinformować czy przysługuje Ci roszczenie oraz ostrzec o wszelkich pułapkach, jakie możesz napotkać. Możemy również oszacować, ile potencjalnie możesz odzyskać z odszkodowania. Skontaktuj się z naszymi prawnikami, a z przyjemnością udzielimy Ci dalszych porad.

Share this article

Contact

Contact us today

For a free initial conversation call 020 7485 8811

Email us Send us an email and we’ll get back to you

  • [utm_campaign_i][/utm_campaign_i]
   [utm_source_i][/utm_source_i]
   [utm_medium_i][/utm_medium_i]
   [utm_term_i][/utm_term_i]
   [utm_content_i][/utm_content_i]
   [gclid_i][/gclid_i]