Пакетни почивки и екскурзии

Snezhina Yankova

Table of Contents

Ако сте претърпели произшествие в чужбина или страдате от влошено здраве, може да имате право да предявите иск за обезщетение срещу туроператора, който е организирал вашия пакет. Вашият туроператор може да бъде длъжен да ви изплати обезщетение, ако вашето нараняване или заболяване е настъпило в резултат на нещо, което се объркало с част от пакетната почивка.

Типичен пакет ще се състои от:

Полетите до и от вашата дестинация;

Трансфери от и до летището и вашето настаняване;

Настаняването по време на вашата почивка;

Ао страдате от нараняване или влошено здраве в някоя от горепосочените точки, може да предявите иск за обезщетение.

По-долу са дадени примери за скорошни случаи, които сме включили в правилата за пакетни турове:

Ищецът е резервирал полет и хотел в Кипър. Поради неизправност на климатичната система тя страда от Legionella pneumophila и е хоспитализирана. Туроператорът я компенсира за предполагаемата небрежност от страна на хотела.

eВ адвокатска кантора Осборнс работят специалисти адвокати, които се занимават с искаве за инциденти по време на пътувания в чужбина и почивки.

Обадете се на Снежина Янкова на 020 7681 9013 или 07516 441 448 за безплатна правна консултация.

Share this article

Contact