Злоупотребяване с опиати и предписани медикаменти

Table of Contents

Очакваният с нетърпение доклад за Зависимости свързани с предписани лекарства“ е публикуван.

Докладът е възложен да разгледа мащаба, разпространението и причините за зависимостта от лекарствата, отпускани по лекарско предписание, и какво може да се направи за да се предотврати злоупoтребата. Докладът описва, че на повече хора се предписват бензодиазепини (първоначално използвани през 50-те, 60-те и 70-те години за лечение на стрес и безсъние); z лекарства, габапентин, прегабалин, антидепресанти и опиоидни лекарства. Някои от тези лекарства може да не работят след известно време и затова е наложително лекарите да предписват редовно и да преглеждат рецептата на пациента, за да се гарантира, че предписаното лекарство е подходящо за целта и прави каквото трябва за времето, което трябва.

Анализът на Public Health England (PHE) разкри, че от 2017 г. до 2018 г. 11,5 милиона възрастни в Англия (26% от възрастното население) са получили една или повече рецепти за някое от лекарствата споменати в доклада. Сумарните стойности за всяко лекарство са:

  • Антидепресанти – 7,3 милиона души (17% от възрастното население)
  • опиоидни лекарства за болка – 5.6 милиона (13%)
  • габапентиноиди – 1,5 милиона (3%)
  • бензодиазепини – 1,4 милиона (3%)
  • z-лекарства – 1,0 милиона (2%)

Процентът на антидепресанти и габапентиноиди се е увеличил от 2015/2016 г., но останалите три вида лекарства са намалели незначително. На жените са предписани повече лекарства от мъжете, а опиоидите и габапентиноидите са предписани по-често в райони на Англия.

Статистически погледнато, на 1 от 4 души в Англия са предписани бензодиазепини, z-лекарства, габапентиноиди, опиоиди за хронична неракова болка или антидепресанти.

Докладът показва, „че клиничните указания насочват бензодиазепините лекарства да не се предписват за повече от 2 до 4 седмици. Дългосрочното предписване на опиоиди при хронична, неракова болка не е ефективно за повечето пациенти. А някои пациенти се нуждаят от дългосрочно предписване на антидепресанти, за да запазят ползата и да предотвратят рецидив“.

Също така, че:

„Неподходящото ограничаване на лекарствата може да увеличи вредата, включително риска от самоубийство, и да накара някои хора да търсят лекарства от незаконни или по-малко регулирани източници, като например онлайн аптеки. Трябва да се повиши обществената и клиничната информираност за други интервенции, като например когнитивно-поведенческа терапия “.

Бензодиазепините

Те са ефективни при лечение на стрес и безсъние, но трябва да бъдат внимателно наблюдавани от личните лекари, които ги предписват. Те пристрастяват и ефекта от отнемане на лекарството може да създаде допълнителни проблеми.

Z лекарства

По същия начин, z лекарства (зопиклон, залеплон и золпидем) също често се предписват за по-дълго, отколкото трябва.

Анти-депресанти

Докладът предполага, че те не пристрастяват, но има вероятност да възникнат проблеми с внезапното оттегляне като – умора, главоболие, болка, изпотяване, безсъние, гадене и понякога повръщане, дисбаланс – виене на свят, агресия, мания, треперене.

Ето защо е разумно да се гарантира, че лекарствата постепенно се намаляват през определен период от време и след това се прекратяват. Медицинският надзор е може би най-сигурният начин за това.

Опиатите

Докладът предполага, че при много пациенти те се приемат за борба с хроничната болка, особено болката в гърба.

Посочва се, че в САЩ от средата на 90-те до края на десетилетието е имало четирикратно увеличение на новите потребители на опиоиди (от 628 000 на 2,4 милиона) и увеличение с 135% (от 1995 до 2002 ) при спешни болнични приеми, включващи опиоиди “.

Тук, в Англия, се наблюдава рязко нарастване на опиоидните рецепти, които се отпускат на пациентите през последните 10 години. Ние сме зад САЩ, що се отнася до статистиката, но се движим в същата посока. Опиоидите имат място за краткосрочно облекчаване на болката, но дългосрочното предписване на такива лекарства излага пациентите на риск от пристрастяване.

Подходящи медикаменти за точния период от време

Необходим е мултидисциплинарен подход, за да се гарантира, че на пациентите се предписва лекарството, което им е нужно за необходимото време. Някои пациенти ще искат незабавно лечение за дългосрочно състояние, а други могат да искат краткосрочно облекчение при остри болки. Ключово е да се гарантира, че комбинацията от лекарства, предписани на пациент, е подходяща.

Лекарите трябва да преглеждат рецептите редовно, това ще намали риска от дългосрочна зависимост от лекарства. Също така трябва да се проучат други варианти, като терапия за депресия или физиотерапия за дългосрочна болка. Може да се изискват дългосрочни повторни рецепти за някои пациенти, но не и за други. Дългосрочните разходи за пациента по отношение на здравето и NHS могат да бъдат подобрени, ако се въведе разумен подход към предписаните лекарства.

Стефани Прайър – началник на отдел по медицинска небрежност

Share this article