Liczba śmiertelnych wypadków w pracy znowu rośnie

Table of Contents

W tym miesiącu rząd opublikował najnowszy raport Health and Safety Executive (HSE) pt. Śmiertelne obrażenia w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii w 2019 r. Jego lektura wprawia w ponury nastrój.

Pomimo rygorystycznych przepisów BHP dla brytyjskich pracodawców, w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r. zginęło 147 pracowników. Liczba ta stanowi śmiertelny wskaźnik wynoszący 0,45 zgonów na 100 000 pracowników.

Dodatkowo w tym samym okresie 92 osób niezatrudnionych w tych miejscach zmarło na ich terenie, z czego 32 na kolei, a 23 w sektorze zdrowia i pracy społecznej. Tragiczna liczba zgonów w miejscu pracy w tym okresie wynosi więc aż 230 (147 pracowników plus 92 pozostałych członków społeczeństwa).

Zgony pracowników

Najbardziej niebezpiecznym sektorem jest rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, które stanowią 32 spośród 147 zgonów pracowników. Budownictwo odpowiada za 30 ofiar śmiertelnych, na produkcję przypada 26 zgonów, a pozostałe ofiary należą do różnych kategorii, w tym transportu, odpadów i handlu detalicznego.

Przyczyny śmierci są niestety przewidywalne: 40 spowodował upadek z wysokości, a 60 to obrażenia odniesione w kontakcie z maszyną, pojazdem lub przedmiotem. 11 zostało zabitych po zmieżdżeniu przez przewracający się przedmiot. 95% wszystkich osób zmarłych w miejscu pracy to mężczyźni.

Starsi pracownicy narażeni na większe ryzyko śmierci w miejscu pracy

Podział ofiar śmiertelnych według wieku może niektórych zaskoczyć. Statystyki pokazują, że podczas gdy 73% zabitych pracowników było w wieku 16-59 lat, 25% było w wieku powyżej 60 lat. Liczba ta jest zaskakująca, ponieważ starsi pracownicy stanowią tylko 10% siły roboczej. W istocie zwrócono uwagę na wyższe ryzyko dla starszych pracowników, stwierdzając, że „wskaźnik śmiertelnych obrażeń wzrasta wraz z wiekiem, przy czym pracownicy w wieku 60–64 lat mają wskaźnik około dwukrotnie wyższy […] a pracownicy w wieku 65 lat i powyżej [ …] czterokrotnie wyższy” niż młodsi pracownicy. [1]

Martin Temple, przewodniczący HSE, powiedział: „ opublikowanie statystyk dotyczących śmiertelności w miejscu pracy przypomina, że ​​[…] nie możemy popadać w samozadowolenie, dlatego że staramy się wypełniać naszą misję zapobiegania obrażeniom, chorobom oraz śmierci w pracy. […] Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo stanowią niewielką część siły roboczej w Wielkiej Brytanii, a mimo to stanowią ponad 20% ofiar śmiertelnych wśród pracowników.”[2] Według statystyk HSE możemy uznać katastrofalną ilość ofiar śmiertelnych wśród starszych pracowników.

Zgony wyłączone ze statystyk

Chociaż raport HSE przynosi niepokojącą liczbę zgonów, nie oddaje on pełnego obrazu. Istnieją pewne rodzaje obrażeń związanych z pracą, które są wyłączone z raportu HSE. Są to:

· Pracownicy zabici w wypadkach drogowych;
· Pracownicy zabici podczas podróży samolotem lub na morzu;
· Ofiary śmiertelne sił zbrojnych podczas służby;
· Śmiertelne obrażenia w pracy spowodowane przyczynami naturalnymi, w tym zawałami serca, chyba że przyczyny te zostały spowodowane przez uraz spowodowany wypadkiem;
· Choroby zawodowe, takie jak rak płuc wywołany przez azbest;
· Statystyki zgonów w miejscu pracy z Irlandii Północnej również są wyłączone z danych.

HSE i prawo

Wypadkom z natury można zapobiec i nikt nie idzie do pracy, oczekując śmierci. Wiemy, że każda śmierć z powodu wypadku w pracy ma bardzo osobisty koszt dla bliskich, a także szeroki koszt społeczny. Jak więc prawo chroni pracowników?

Ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy z 1974 r. nakłada na pracodawców prawny obowiązek zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu pracownikom i członkom społeczeństwa. HSE jest odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów BHP. Pracodawcy muszą podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia. Są również zobowiązani, by zapewnić szkolenia oraz bezpieczne systemy pracy.

Jeśli wypadek przy pracy spowoduje śmierć, HSE (często w połączeniu z policją) przeprowadza dochodzenie. Jeśli zostaje ustalone, że śmierć nastąpiła z powodu niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, można uznać, że popełniono przestępstwo, a osoby , które doprowadziły do rażącego zaniedbania mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Wytyczne w sprawie wyroków i odszkodowania

W 2016 r. Sentencing Guidelines Council koncentrował się na przestępstwach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Oprócz grzywien, których wysokość jest współmierna z obrotem, organizacja zaleciła, aby osoby skazane za zabójstwo spowodowane nieumyślnym zaniedbaniem otrzymały karę aż do 18 lat więzienia.

Oprócz dochodzenia sprawiedliwości przez sądy, bliscy ofiar mogą być uprawnieni do otrzymania odszkodowania.

Większość pracodawców jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia ubezpieczenie od roszczeń odszkodowawczych w przypadku śmierci lub obrażeń odniesionych w miejscu pracy. Chociaż rekompensata finansowa nie przywróci życia ukochanej osobie, może w pewien sposób zmniejszyć ciężar wydatków pogrzebowych i pomóc w kwestii przyszłych utraconych dochodów.

Trudno jest zaakceptować fakt, że ludzie wciąż umierają w wyniku wypadków w pracy, a w ostatnich latach wskaźniki śmiertelności znów rosną. Cięcia finansowe dla HSE na pewno nie pomagają.

Jeśli miałeś wypadek w pracy skontaktuj się z Magdaleną Knez lub Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 w celu uzyskania darmowej porady prawnej odnośnie dalszych kroków, które należy podjąć.

[1] http://www.hse.gov.uk/statistics/pdf/fatalinjuries.pdf

[2] https://www.eastmidlandsbusinesslink.co.uk/mag/news/hse-releases-annual-workplace-fatality-figures-2/

 

Share this article